elmacık su atasu şişe damacana dağ kaynak içme suyu ozonsuz ozon bpasız bpa sağlık aile çocuk gelişim mineral laboratuvar makine şişeleme kalite sakarya hendek pet tesis göl yayla ambalaj şilte

A.O.Ç. ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ

Bugüne kadar sütten ayrana,tereyağından yoğurda, meyve sularından bala, sirkeden pekmeze ürettiği tüm ürünlerde güven ve kalitenin simgesi olan A.O.Ç., şimdi de doğal mineralli A.O.Ç. Elmacık markasıyla Türkiye’nin en nitelikli suyunu tüketicisiyle buluşturuyor.

Atatürk Orman çiftliği (kuruluşu 5 mayıs 1925), çeşitli ziraî alanlarda faaliyet göstermek ve bir örnek çiftlik teşkil etmek üzere Atatürk’ün direktifiyle kuruldu.

Ankara’nın 7 kilometre batısında bulunan çiftlik, 5659 sayılı kanunla Tarım bakanlığına bağlı, tüzel kişiliğe sahip kamu iktisadî teşebbüsü haline getirildi (1950). Müessesenin kuruluş gayeleri şöyle tespit edildi: türk çiftçisine, toprak ve tabiat şartlarının uygun olmadığı yerlerde dahi, sebatla, bilgiyle çalışıldığı takdirde başarı sağlanabileceğini göstermek, fennî ve modern çiftçilik çalışmalarına önderlik etmek, tahıl ekimi dışındaki ziraî faaliyet için örnek olmak ve damızlık hayvan yetiştirmek.

Atatürk Orman çiftliği tam işletme halini aldıktan sonra Ankara’nın belirli gıda maddelerinin sağlanmasında önemli bir boşluğu doldurdu. Müessesenin faaliyet bölümleri şunlardan teşekkül etti: tarla kültürleri servisi, bağ ve bahçe, ziraat sanatları, hayvancılık, ihtimar sanatları şubeleriyle hayvanat bahçesi amirliği. Ayrıca İstanbul’da bir süt işletmesi kurdu.

Comments are closed.