A.O.Ç. Atatürk Orman Çiftligi

Bugüne kadar sütten ayrana, tereyağından yoğurda, meyve sularından bala, sirkeden pekmeze ürettiği tüm ürünlerde güven ve kalitenin simgesi olan A.O.Ç., şimdi de doğal mineralli A.O.Ç. Elmacık markasıyla Türkiye’nin en nitelikli suyunu tüketicisiyle buluşturuyor.

Atatürk Orman çiftliği (kuruluşu 5 mayis 1925), çesitli ziraî alanlarda faaliyet göstermek ve bir örnek çiftlik teşkil etmek üzere Atatürk’ün direktifiyle kuruldu.

Ankara’nın 7 kilometre batısında bulunan çiftlik, 5659 sayılı kanunla Tarım bakanlığına baglı, tüzel kişiliğe sahip kamu iktisadî teşebbüsü haline getirildi (1950). Müessesenin kuruluş gayeleri şöyle tespit edildi: türk çiftçisine, toprak ve tabiat sartlarının uygun olmadıgı yerlerde dahi, sebatla, bilgiyle çalışıldığı takdirde başarı saglanabilecegini göstermek, fennî ve modern çiftçilik çalısmalarına önderlik etmek, tahil ekimi dışındaki ziraî faaliyet için örnek olmak ve damızlık hayvan yetiştirmek.

Atatürk Orman çiftliği tam işletme halini aldıktan sonra Ankara’nın belirli gıda maddelerinin sağlanmasında önemli bir boşlugu doldurdu. Müessesenin faaliyet bölümleri şunlardan tesekkül etti: tarla kültürleri servisi, bağ ve bahçe, ziraat sanatları, hayvancılık, ihtimar sanatları şubeleriyle hayvanat bahçesi amirliği. Ayrıca Istanbul’da bir süt işletmesi kurdu.